مفهوم روز: اوراق بهادار اسلامی یا صکوک

اوراق بهادار اسلامی یا صکوک یکی از ابزارهای تامین مالی است که برای اولین بار در گذشته دور توسط ایرانیان ابداع گردید و از آنجایی که در زبان عربی حرف "چ" وجود ندارد، حرف "ص" جایگزین "چ" گردید و اسم آن در زبان عربی به "صک" و در نتیجه صکوک تبدیل گردید. این اوراق اولین بار در تاریخ بانکداری اسلامی نیز توسط شهرداری تهران و برای تامین مالی اتوبان نواب صفوی منتشر گردید و سپس در کشورهایی مانند مالزی و امارات متحده عربی شهرت خاصی پیدا کرد.

مالكيت صاحبان اوراق

اغلب اوراق بهادار اسلامي تفاوت روشني از جهت مالكيت با اوراق ربوي دارند. اوراق اسلامي، به طور معمول در بردارنده سهم مشاعي از سرماية داراي سود يا درآمد هستند سرمايه‌هايي چون اعيان استيجاري، طرح‌هاي تجاري يا صنعتي يا سرمايه‌گذاري‌هاي چند منظوره، اين مهمترين ويژگي است كه آنها را از اوراق ربوي متمايز مي‌سازد...... برای مطالعه بقیه مطلب به اینجا رجوع فرمایید.