خیابان وال یا وال استریت

خیابان  وال (Wall Street)  -  نام خیابانی در قسمت جنوبی شهر منهتن در نیویورک است که محل اصلی بورس سهام نیویورک بوده و این خیابان از نظر تاریخی محل بزرگترین بانک ها و شرکت های سرمایه­گذاری دنیا می­باشد. در سال 1953 ساکنین هلندی نیویورک دیواری برای دفاع از خود در برابر نیروهای بریتانیایی میسازند که اسم این خیابان برگرفته از آن دیوار میباشد. البته شایان ذکر است که این اسم بطور عامیانه برای مجموعه بانک ها و شرکت ای سرمایه­گذاری بزرگ استفاده میشود و منظور از وال استریت شرکت های غول آسای بانکی و سرمایه ­گذاری است.