اسناد تجاری

اسناد ردّ و بدل شونده میان بازرگانان در معاملات را اوراق تجاری می‌گویند. اوراق تجاری به اسنادی همچون چک، سفته، برات، اسنادِ در وجه حامل و هر گونه اوراق بهادار اطلاق می‏گردد که میان مردم، بویژه بازرگانان، ردّ و بدل می‏شود و مبلغ مندرج در آنها به صورت نقد یا پس از مدّت معیّن محدود و کوتاه قابل پرداخت است. موضوع این مقاله آن بخش از اسنادی است که بیانگر بستانکاری صاحب سند یا بدهکاری صادر کننده آن می‏باشد. عنوان فوق از عناوین جدید است که ضمن مسائل مستحدث از آن سخن گفته‏اند