تحلیل تکنیکال در بازار بورس یا بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال در بازار بورس یا بازار سرمایه (Technical Analysis)  - در بازار سرمایه بطور کلی از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای پیش بینی قیمت یا روند منحنی قیمت استفاده می شود. تحلیل تکنیکال به مطالعات آکادمیکی گویند که بر اساس روند منحنی در گذشته و رفتار گذشته دارایی ها (سهام) انجام می پذیرد. در این روش با توجه به رفتار گذشته دارایی (سهام) و حجم معاملات در هر نقطه از قیمت قیمت آینده دارایی پیش بینی می شود. در این روش از تحلیل تمرکز بیشتری بر روی روند حرکت سهام (رو به بالا یا روبه پایین) قرار می گیرد. هر چند که این روش قابلیت پیش بینی دقیق قیمت را ندارد اما برای چندین دهه است که توسط تحلیل گران بازار سرمایه مورد استفاده قرار میگیرد.

برای مطالعه بیشتر میتوانید به سایت های ذیل رجوع فرمایید:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:overview:technical_analysis

http://www.investopedia.com/university/technical/