صندوق بازنشستگی

صندوق بازنشستگی یا Pension Fund - به صندوقی گویند که توسط کارفرما برای حفظ و مدیریت سرمایه کارمندان شرکت تاسیس شده و وجوه سرمایه گذاری شده در این صندوق توسط کارفرما و کارمندان جمع آوری شده است. هدف اصلی تاسیس این صندوق ها افزایش دارایی آن و سودآوری با درآمد ثابت برای آن دسته از کارکنانی است که به سن بازنشستگی رسیده اند. صندوق های بازنشستگی معمولا توسط موسسات مالی ثانویه در خارج از خود نهاد مدیریت میشوند. وجوه این صندوق نیز بسیار بالا بوده و در بسیاری از کشورهای خارجی سرمایه گذاریهای بلوکی انجام میدهند.